Terminübersicht

Termine

05.07.2021 Cajon Basic Kursbeginn mit Martin Geiberger
Plätze frei
Info
06.07.2021 Cajon Basic Workshop mit Martin Geiberger
Plätze frei
Info
10.07.2021 Ukulele Basic Workshop mit Mike Pauly
Plätze frei
Info
20.07.2021 Cajon Basic Workshop mit Martin Geiberger
Plätze frei
Info
03.08.2021 Cajon Basic Workshop mit Martin Geiberger
Plätze frei
Info
04.08.2021 Cajon Kids Workshop mit Martin Geiberger
Plätze frei
Info
07.08.2021 Ukulele Basic Workshop mit Mike Pauly
Plätze frei
Info
11.08.2021 Cajon Kids Workshop mit Martin Geiberger
Plätze frei
Info
12.08.2021 Ukulele Kurs Beginn mit Mike Pauly
Plätze frei
Info
13.08.2021 Gitarren Kurs Beginn mit Mike Pauly
Plätze frei
Info
31.08.2021 Cajon Kids Workshop mit Martin Geiberger
Plätze frei
Info
08.09.2021 Cajon Kids Workshop mit Martin Geiberger
Plätze frei
Info
13.09.2021 Cajon Advanced Kursbeginn mit Martin Geiberger
Plätze frei
Info
14.09.2021 Cajon Basic Kursbeginn mit Martin Geiberger
Plätze frei
Info